LAENUESE ehk TAGATIS
Laenueseme turuhinna määrab Laenuandja. Laenuesemed jäävad Laenuandjale hoiule ning nende turvalisuse eest vastutab turvafirma. Küll aga ei vastuta Laenuandja Laenuvõtja poolt panditud esemete eest juhul, kui nende vigastuste tekkimine on Laenuperioodi ajal põhjustatud seadusandlusest, riigiorganite otsusest, politsei tegevusest, sõjast, blokaadist, maavärinast või vääramatu jõu iseloomuga asjaolude esinemisel.

LAENUSUMMA
Laenusumma Laenueseme eest määrab Laenuandja. Laenusumma suuruse määrab tagatise seisukord. Minimaalne Laenusumma on üldjuhul 300 maksimaalne 30000 EUR, maksimaalne summa on üldjuhul kuni 90% tagatise kiirmüügiväärtusest. Kõik laenuga seotud kulud jäävad Laenuvõtja kanda, mida võib vajadusel maha arvestada ka saadavalt laenusummalt. Vajadusel anname ka lisalaenu, kui Tagatise väärtus on piisav.

LAENULEPING
Laenulepingu minimaalne tähtaeg on 1 päev, maksimaalne kuni 3 aastat. Pooltevahelisel kokkuleppel on võimalik Laenulepingu tähtaega pikendada. Laenuleping jõustub poolte allakirjutamise momendist ja kehtib kuni Laenuvõtja on Laenuandjale tasunud kõik võlgnevused või kuni Laenulepingu tähtaja saabumiseni. Kui Laenuvõtja ei ole tähtaja möödudes Laenusummat tasunud, jätab Laenuandja õiguse realiseerida Tagatis võlgnevuse kustutamiseks. Laenulepingu sõlmimisel ei tule maksta lepingutasu.

LAENUVÕTJA
Laenusaajateks võivad olla nii eraisikud kui juriidilised isikud, kes omavad tagatist. Laenamiseks on vajalik kaasa võtta juhiload, pass või ID kaart ja autolaenu puhul sõiduki dokumendid. Laenuvõtja minimaalne vanus on 18 eluaastat.

INTRESS 
Intressi suurus sõltub eelkõige tagatise väärtusest ja laenusumma suurusest. Laenusumma suurenedes üldjuhul intress väheneb. Suurema laenusumma, alates 6000 EUR taotlemisel määratakse intressi suurus pooltevahelisel kokkuleppel. Intressi hakatakse arvestama alates laenulepingu sõlmimise hetkest.

AUTOLAEN, AUTOPANT 
Autolaenu puhul ei pea reeglina tagatiseks olema ainult auto vaid sobivad ka muud sõidukid. Sõidukite puhul on laenusumma suuruseks maksimaalselt 90% sõiduki turuväärtusest.

Laenusumma on võimalik tagastada ka enne lepingu lõppemist, sellisel juhul tuleb intress ja laenusumma tasuda vastavalt lepingule ja sõiduk tagastatakse koheselt peale laenu tagastamist.

Mida on vaja teha
laenu saamiseks?

Helista tel. numbrile või tule meie kontorisse

Tallinn
Madara 31
Tel.: + 372 555 166 82
(iga päev 09.00-18.00)

Narva
Malmi 1
Tel.: +372 555 166 82,
Tel.: +372 561 888 23
(iga päev 10.00-17.00)